Formularz wyszukiwania

Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej dot. linii A do Katowic

1 marca 2024

Zgodnie z otrzymaną informacją od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, w związku z koniecznością dostosowania rozkładów jazdy linii A do nowej sytuacji drogowej (dodatkowe sygnalizacje świetlne w Byszynie) informujemy, że od 4 marca 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy polegające na korekcie czasów przejazdów między przystankami skutkujące zmianą rozkładu jazdy na całym przebiegu linii.