RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza

1
„Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej” DOFINANSOWANIE: 3.982.832,25 zł, wartość inwestycji: 4.732.543,08 złRZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

plakat z informacja o wysokości dofinansowania
plakat z krótką charakterystyką inwestycji