Formularz wyszukiwania

Zmiana w rozkładzie linii "A"

2 lutego 2023

Informujemy, iż z dniem 26.02.2023 wprowadza się następujące zmiany w rozkładzie linii "A":

rozkład na dni robocze zostaje podzielony na "Dni robocze szkolne" oraz "Dni robocze wolne od nauki szkolnej". W dni robocze wolne od nauki szkolnej zostaje zawieszony kurs o godz. 7:20, w celu umożliwienia mieszkańcom Libiąż Kosówki oraz Budzowy dojazd na Mszę Świętą w niedziele o godz. 12:30, wprowadza się następujące korekty w niedzielnym rozkładzie jazdy: kurs z przystanku Libiąż Kopalnia Janina z godz. 12:06 zostanie przesunięty na godz. 11:44 (przyjazd na przystanek Libiąż Budzowy Sklep 12:04, na przystanek Libiąż Kosówki 12:15, na przystanek Libiąż Kościół 12:20), powrót po Mszy Świętej z Libiąż Kościół 13:40 (przyjazd na przystanek Libiąż Kosówki 13:45, przyjazd na przystanek Libiąż Budzowy Sklep 13:55, przyjazd na przystanek Libiąż Kopalnia Janina 14:13). Kurs z przystanku Kopalnia Janina z godz. 14:10 zostanie przesunięty na godz. 14:15.