Zmiana rozkładu jazdy linii 3, 9, 17 a i b, 30, 31, 31B i 38 od dnia 01.10.2023 r.

29 września 2023

Informujemy, iż uwzględniajac wnioski użytkowników miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM z dniem 01.10.2023r. zostają wprowadzone natępujące zmiany w rozkładach jazdy (prosimy o zapoznanie się z załączonymi rozkładami):

Linia 3

w dni robocze  zostają wprowadzone korekty odjazdówz Fabloku: 12:01 na 12:10 (wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK"), 15:00 na 15:07 (wniosek pracowików zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej)

Robocze kierunek Fablok

Robocze kierunek Dworzec

Soboty kierunek Fablok

Soboty kierunek Dworzec

Niedziele kierunek Fablok

Niedziele kierunek Dworzec

Linia 9

w dni robocze szkolne zostaje zwiększona liczba kursów przez: Chrzanów Plac Tysiąclecia, Chrzanów ZUS, Chrzanów Sienna z 16 do 18 kursów

w soboty, niedziele i święta zostaną wprowadzone po 3 kursy przez: Chrzanów Plac Tysiąclecia, Chrzanów ZUS, Chrzanów Sienna.

Robocze kierunek Trzebinia

Robocze kierunek Chrzanów

Soboty kierunek Trzebinia

Soboty kierunek Chrzanów

Niedziele kierunek Trzebinia

Niedziele kierunek Chrzanów

Robocze wolne od nauki kierunek Trzebinia

Robocze wolne od nauki kierunek Chrzanów

Linia 17a

w dni robocze kurs z Dworca o godz. 18:08 bedzie realizowany przez: Chrzanów Plac Tysiąclecia, Chrzanów ZUS, Chrzanów Sienna

Robocze kierunek Płaza

Robocze kierunek Chrzanów

Soboty kierunek Płaza

Soboty kierunek Chrzanów

Niedziele kierunek Płaza

Niedziele kierunek Chrzanów

Linia 17b

w dni robocze kurs z Dwprca o godz. 15:19 bedzie realizowany przez: Chrzanów Plac Tysiąclecia, Chrzanów ZUS, Chrzanów Sienna

Robocze

Soboty

Niedziele

Linia 30

w dni robocze po uzgodnieniach z Dyrekcją Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" zostaje wprowadzy kurs o z Fabloku przez Os. Południe o godzinie 19:14, w niedziele i święta zostaje wprowadzony dodatkowy kurs z Dworca Autousowwego w Chrzanowie o godzinie 21:10

Robocze 1

Robocze 2

Soboty 1

Soboty 2

Niedziele 1

Niedziele 2

Linia 31

zostają wprowdzone korekty w godzinach odjazdów

Robocze

Soboty

Niedziele

Linia 31B

zostają wprowdzone korekty w godzinach odjazdów

Robocze

Linia 38

w dni robocze i wolne od nauki szkolnej zostaje zwiekszona liczba kursów przez: Chrzanów Plac Tysiąclecia, Chrzanów ZUS, Chrzanów Sienna z trzech do dziewięciu

Robocze kierunek Libiąż

Robocze kierunek Chrzanów

Robocze wolne od nauki kierunek Libiąż

Robocze wolne od nauki kierunek Chrzanów

Soboty kierunek Libiąż

Soboty kierunek Chrzanów

Niedziele kierunek Libiąż

Niedziele kierunek Chrzanów