Zmiana cennika opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie od dnia 01.02.2023 r.

26 stycznia 2023

Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów jednorazowych, czasowych i karnetowych

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 lutego  2023 roku

 

BILETY JEDNOKROTNEGO KASOWANIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet jednorazowy na przejazd po terenie jednej gminy

4,20 zł

2,10 zł

Bilet czasowy ważny przez 40-minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek) lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin

5,20 zł

2,60 zł

Bilet czasowy ważny przez 60-minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek) lub przejazd jednorazowy po całym terenie działania ZKKM

6,00 zł

3,00 zł

Bilet dzienny – bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie działania ZKKM – ważny do godz. 24:00 dnia, w którym został skasowany (z możliwością przesiadek)

10,00 zł

5,00 zł

 

BILETY WIELOKROTNEGO KASOWANIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie jednej gminy

42,00zł

21,00zł

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – czasowy ważny przez 40-minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek) lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin

52,00zł

26,00zł


Uwaga: Pasażerowie posiadający bilety o nominałach obowiązujących do dnia 31.01.2023 r. będą mogli je wykorzystać bezterminowo do wyczerpania zapasów.Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów okresowych (tygodniowych i miesięcznych).


PRZEJAZD W GRANICACH JEDNEJ GMINY

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

ML1

Bilet miesięczny – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego

72,00 zł

36,00zł

M1

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego

96,00zł

48,00zł

TL1

Bilet tygodniowy – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie

24,00zł

12,00zł

T1

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie

28,80zł

14,40zł


PRZEJAZD W GRANICACH DWÓCH GMIN

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

M2

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego

120,00zł

60,00zł

T2

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie

36,00zł

18,00zł

 

PRZEJAZD PO TERENIE DZIAŁANIA ZKKM

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

M3

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po całym terenie działania ZKKM – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego

144,00zł

72,00zł

T3

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po całym terenie działania ZKKM – obowiązuje 7 dni od godziny i  daty wpisanej na bilecie

48,00zł

24,00zł