Skorygowany komunikat o honorowaniu biletów ZK"KM" na liniach "A" i 319 w granicach administracyjnych Gminy Chrzanów

4 stycznia 2016
1. Na linii komunikacyjnej oznaczonej symbolem „319” dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów biletów okresowych ulgowych i normalnych, emitowanych przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie:
1.1. bilet miesięczny o symbolu ML1, o ile wskazaną linią, na której bilet jest ważny, jest linia „29„,
1.2. bilet miesięczny o symbolu M1, o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.3. bilet tygodniowy o symbolu TL1 o ile wskazaną linią, na której bilet jest ważny, jest linia „29„,
1.4. bilet tygodniowy o symbolu T1 o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.5. bilet miesięczny o symbolu M2 o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.6. bilet tygodniowy o symbolu T2, o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
1.7. bilet miesięczny o symbolu M3,
1.8. bilet tygodniowy o symbolu T3,
przy czym pod pojęciem linii „29” rozumie się linię pozostającą w całości w gestii Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, łączącej centrum Chrzanowa z dzielnicą Balin.

2. Na linii komunikacyjnej oznaczonej symbolem „A” dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów biletów okresowych ulgowych i normalnych, emitowanych przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie:
2.1. bilet miesięczny o symbolu M1, o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
2.2. bilet tygodniowy o symbolu T1 o ile gminą, na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów
2.3. bilet miesięczny o symbolu M2 o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
2.4. bilet tygodniowy o symbolu T2, o ile jedną ze wskazanych gmin na terenie której wskazano ważność biletu jest Chrzanów,
2.5. bilet miesięczny o symbolu M3,
2.6. bilet tygodniowy o symbolu T3