Formularz wyszukiwania

Połówkowe zamknięcie ul. Sikorskiego w Libiążu

15 czerwca 2016
Informujemy, iż od dnia 16.06.2016r. nastąpi budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sikorskiego w Libiążu. Zgodnie z informacją podaną przez wykonawcę prace budowlane będą prowadzone na odcinku od ul. Przedszkolnej do Liliowej przy 50% zajęciu szerokości jezdni z zachowaniem jej przejezdności.
Biorąc powyższe pod uwagę na liniach A, B, 8, 25, mogą wystąpić opóźnienia w ich kursowaniu.