Badanie ankietowe dotyczące komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa

23 listopada 2023

Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie zachęca do udziału w Internetowym badaniu ankietowym dotyczącym komunikacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Chrzanowa (na terenie powiatu chrzanowskiego).

Zachęcamy do udziału w badaniu, a krótka ankieta Internetowa (jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilka minut) jest dostępna pod linkiem:


https://sumpmofchrzanow.ankietaplus.pl/

 

Ankieta została przygotowana w związku z opracowaniem przez Powiat Chrzanowski, Gminę Alwernia, Gminę Babice, Gminę Chrzanów, Gminę Libiąż, Gminę Trzebinia oraz Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” dla obszaru powiatu chrzanowskiego i wszystkich gmin powiązanych ze sobą funkcjonalnie tj.: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.


Wykonawcą opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.


Plan Mobilności Miejskiej to plan stworzony dla zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, a także dla poprawy jakości życia. Opiera się na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Stanowi uzupełnienie w stosunku do istniejących strategii miejskich i charakteryzuje się odmiennym spojrzeniem na sposób planowania.


Celem opracowania jest wypracowanie spójnej dla MOF Chrzanów koncepcji systemu transportowego oraz wyznaczenie kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.


Wypełnienie ankiety nie stanowi żadnego zobowiązania. Ma ona jedynie charakter informacyjny i jest anonimowa.

Ankietę można wypełniać do dnia 8 grudnia 2023 r.


W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ankiety prosimy o kontakt:
sump@fewe.pl

 


Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.