Informujemy iż z dniem 01.05.2016r. zostają wprowadzone zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów. 

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, na podstawie jednego z dokumentów:

oraz

Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, który podróżuje z uprawnionym, podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

Od 01.05.2016 roku każdy opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością powinien złożyć w siedzibie Związku wniosek o wydanie zaświadczenia do bezpłatnych przejazdów.

×

2016-04-27
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów ZK „KM” w Chrzanowie wprowadza zmiany do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZK „KM” w Chrzanowie.

Informujemy iż z dniem 01.05.2016r. zostają wprowadzone zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów.


czytaj więcej

2016-04-29
Zmiana rozkładu jazdy linii 31 od dnia 02.05.2016r.

Informujemy, iż z dniem 02.05.2016r. ulega zmianie rozkład jazdy linii 31.
Kurs o godzinie 16:22 z przystanku Chrzanów Dworzec ZK”KM” zostaje przesunięty na godz. 16:25.2016-04-12
Zmiany w cenniku, przepisach porządkowych i wykazie ulg

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.05.2016 roku:

Zostają wprowadzone następujące zmiany w cenniku, przepisach porządkowych i wykazie ulg:


czytaj więcej

2016-03-31
01.04.2016 zamknięcie ul. Dworskiej w Chrzanowie

Informujemy, iż w dniu 01.04.2016r. od godz. 9:00 do 14:00 w związku z ćwiczeniami Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie nastąpi zamknięcie ul. Dworskiej w Chrzanowie na wysokości Przedszkola Samorządowego Nr 2.


czytaj więcej

2016-03-22
Wiosenna przerwa Świąteczna (Wielkanoc 2016) - od 24 do 29 marca

Kursowanie autobusów w okresie wiosennej przerwy Świątecznej (od 24 do 29 marca):


czytaj więcej