STRONA GŁÓWNA - Ogłoszenia różne

 

(13.04.2021) Ogłoszenie Nr A z dnia 3 czerwca 2020 r. zmienione w dniu 13 kwietnia 2021 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

====================================================================================

(03.06.2020) Ogłoszenie Nr A o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

(03.06.2020) Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

====================================================================================

(19.03.2020)  Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -linie: A  w tym część zadań linii B

(19.03.2020)  Ogłoszenie Nr 2 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - linie: B, w tym część zadań linii A, La, Lb, Lc, 8, 25, 38 w tym część zadań linii 15

(19.03.2020)  Ogłoszenie Nr 3 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - linie: P, 17a, w tym część zadań linii 32a, 17b, 29
====================================================================================

(22.05.2019)  Ogłoszenie Nr 1 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

(22.05.2019) Ogłoszenie Nr 2 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”