UWAGI I WNIOSKI

UWAGA
Wszelkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną zawierające zarówno w adresie jak i w treści słowa wulgarne oraz zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
Tylko dokładne wypełnienie każdego pola formularza odpowiednią treścią gwarantuje rozpatrzenie wniosku.


Termin załatwienia Odwołania/Wniosku/Skargi/: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia pisma do spółki.
W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie  stosuje się przepisy art. 36-38 kpa

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK / SKARGĘ
DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA


:

* - pola obowiązkowe do wypełnienia

wyślij


     Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie