UWAGI I WNIOSKI

UWAGA
Wszelkie zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną zawierające zarówno w adresie jak i w treści słowa wulgarne oraz zgłoszenia anonimowe, nie będą rozpatrywane.
Tylko dokładne wypełnienie każdego pola formularza odpowiednią treścią gwarantuje rozpatrzenie wniosku.


Termin załatwienia Odwołania/Wniosku/Skargi/: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia pisma do spółki.
W razie nie załatwienia sprawy w tym terminie  stosuje się przepisy art. 36-38 kpa

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK / SKARGĘ
DANE DOTYCZĄCE ZDARZENIA


:
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów w celu nawiązania kontaktu, w związku z wysłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy.
  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna

* - pola obowiązkowe do wypełnienia

wyślij


                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”