STRONA GŁÓWNA - O NAS - KRÓTKO I NA TEMAT

O firmie

 

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" powstał latem 1991 roku z inicjatywy czterech Sąsiadujących gmin byłego województwa katowickiego: Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini i Libiąża.

Dnia 03 Lipca 1991 roku ZK"KM" został wpisany do rejestru Związków Międzygminnych prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów pod numerem 18. Związek posiada osobowość prawną.

Od 1 stycznia 2000 roku Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" działa w formie organizacyjnej trzech gmin: Chrzanowa, Trzebini i Libiąża.

 

przedstawia schemat organizacyjny biura związku                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”