NEWSLETTER

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco


Jak chronimy Twoją prywatność zobacz Polityka prywatności

STRONA GŁÓWNA - Aktualności

2021-10-15

Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w autobusach komunikacji miejskiej

Administrator_PP strony ZKKM

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie nieprzestrzegania przez pasażerów obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach transportu zbiorowego, Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie wystąpił z prośbą do Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie o przeprowadzenie kontroli w autobusach, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń (dodany Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) „Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Pamiętajmy - komunikacja publiczna jest bezpieczna, jeśli zachowujemy się odpowiedzialnie.


powrót do listy aktualności                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”