NEWSLETTER

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco


Jak chronimy Twoją prywatność zobacz Polityka prywatności

STRONA GŁÓWNA - Kontrola biletów wzory legitymacji

Kontrola biletów

 

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem (wzory dokumentów poniżej) umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej

 

      Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”