Informujemy, że od dnia 9 kwietnia 2018 roku od godz. 15:00 do odwołania zamknięty zostaje dla ruchu wiadukt nad torami kolejowymi zlokalizowany w ciągu drogi krajowej 79 w Trzebini.

Dla linii 9, 15, 41 i 42 jadących w kierunku Chrzanowa i Trzebini wyznaczony został objazd ulicą Długą, Głowackiego i Dworcową w Trzebini.
W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu autobusów.

×

STRONA GŁÓWNA - kontrola biletów wzory legitymacji

Kontrola biletów

 

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem (wzory dokumentów poniżej) umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej