STRONA GŁÓWNA - Kontrola biletów wzory legitymacji

Kontrola biletów

 

Zgodnie z zapisami prawa przewozowego przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem (wzory dokumentów poniżej) umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej

 

      Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie