STRONA GŁÓWNA - KONTROLA BILETÓW

INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ W SIEDZIBIE BIURA ZK"KM":

ALEJA HENRYKA 20

32-500 Chrzanów

GODZINY URZĘDOWANIA:

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA 7:00 - 14:30

CZWARTEK 7:00 - 15:30

PIĄTEK 7:00 - 13:30

 


Informujemy , iż opłaty dodatkowe za przejazd autobusem bez ważnego biletu należy uiszczać na następujące rachunki ZK "KM" w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie:

opłaty dodatkowe nałożone przed 1 marca 2012 roku na rachunek

nr 19 8444 0008 0000 0081 2599 0248

 

opłaty dodatkowe nałożone w okresie od 1 marca 2012r. do 31 marca 2013r. na rachunek

nr 35 8444 0008 0000 0081 2599 0251


opłaty dodatkowe nałożone od 1 kwietnia 2013r. na rachunek

nr 62 8444 0008 0000 0081 2599 0250


W tytule wpłaty należy podać serię i numer opłaty dodatkowej.     Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie