Kontakt

 

 

Adres:

Związek Komunalny ”Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów

e-mail: biuro@zkkm.pl

elektroniczna skrzynka podawcza  http://epuap.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /ZKKM/SkrytkaESP

NIP 632-00-09-402, REGON -271555185


Punkt konsultacyjny: 32-540 Trzebina, ulica Rynek 18 - każda środa w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 10:00


Zarząd ZKKM w Chrzanowie:

Przewodniczący Zarządu Pan Marek Dyszy

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan Jacek Woch

Członek Zarządu Pan Tomasz Brożek

Członek Zarządu Pan Łukasz Płatek

Przyjmowanie stron - czwartek od godziny 14:00 do godziny 16:00


Telefony:

32 627-61-38 Sekretariat/Fax

32 645-10-57 Główny Księgowy Związku

32 645-10-69 Dział Zamówień Publicznych i Kadry

32 623-22-50 Informacja pasażerska, wnioski w sprawie funkcjonowania komunikacji

32 627-60-72 Magazyn Biletowy i Kasa

32 645-12-66 Referat ds. kontroli biletów i windykacji

32 645-11-84 Referat Techniczny

32 612-19-91 Całodobowa Informacja Pasażerska


Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek, środa od 7.00 do 15.00

Czwartek od 7.00 do 16.00

Piątek od 7.00 do 14.00


Referat ds. windykacji, mandaty

Przyjmowanie stron w sprawie mandatów, skarg i odwołań w godzinach pracy biura.

 

Wpłaty za mandaty należy dokonywać na rachunek ZKKM w Chrzanowie w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie - numer rachunku: 62 8444 0008 0000 0081 2599 0250


Dworzec ZKKM - szkrzyżowanie ulic: Zielonej i Kusocińskiego w Chrzanowie

 

 

Formularz kontaktowy

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów w celu nawiązania kontaktu, w związku z wysłaniem wiadomości przez formularz kontaktowy.
  Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych - Klauzula informacyjna


                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”