Galeria

Inauguracja wdrożenia do obsługi linii komunikacyjnych ZKKM nowoczesnych, ekologicznych autobusów - 02.03.2018
Inauguracja wdrożenia do obsługi linii komunikacyjnych ZKKM nowoczesnych, ekologicznych autobusów - 02.03.2018
Dworzec - nowe wiaty dzień i noc
Dworzec - nowe wiaty dzień i noc
Prezentacja autobusu wodorowego
Prezentacja autobusu wodorowego


                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”