STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Cennik biletów okresowych obowiązujący od dnia 01.05.2016 roku

Załącznik numer 2

do Uchwały Nr 4/III/2016 z dnia 16 marca 2016r.


I.      Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZK „KM” w Chrzanowie na podstawie biletów miesięcznych i tygodniowych.

 

PRZEJAZD W GRANICACH JEDNEJ GMINY

 

NOMINAŁ

UPRAWNIENIA

CENA

BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

ML1

Bilet miesięczny – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – obowiązuje od dnia zakupu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

60,00zł

30,00zł

M1

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – obowiązuje od dnia zakupu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

80,00zł

40,00zł

TL1

Bilet tygodniowy – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty zakupu.

20,00zł

10,00zł

T1

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty zakupu.

24,00zł

12,00zł

 

PRZEJAZD W GRANICACH DWÓCH GMIN

 

NOMINAŁ

UPRAWNIENIA

CENA

BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

M2

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – obowiązuje od dnia zakupu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

100,00zł

50,00zł

T2

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – obowiązuje 7 dni od godziny i daty zakupu.

30,00zł

15,00zł

 

PRZEJAZD PO TERENIE DZIAŁANIA ZK „KM’

 

NOMINAŁ

UPRAWNIENIA

CENA

BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

M3

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie działania ZK „KM” – obowiązuje od dnia zakupu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

120,00zł

60,00zł

T3

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie działania ZK „KM” – obowiązuje 7 dni od godziny i daty zakupu.

40,00zł

20,00zł

 

 II.      UWAGI.

 1. Łączenie biletów miesięcznych ulgowych lub tygodniowych ulgowych w jeden bilet normalny jest zabronione.
 2. Bilet miesięczny lub tygodniowy jest ważny - pod warunkiem jego całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko, adres) w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis).
 3. Bilet miesięczny i tygodniowy upoważnia do przewozu 1 sztuki ponadwymiarowego bagażu ręcznego, wózka, sprzętu sportowego - bez dokonania dodatkowej opłaty.
 4. Obowiązują wyłącznie bilety Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna”
  w Chrzanowie.
 5. Pasażer korzystający z biletu okresowego (tygodniowego TL1 lub miesięcznego ML1) na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii.
 6. Bilet miesięczny obowiązuje od dnia zakupu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.
 7. Bilet tygodniowy obowiązuje 7 dni od godziny i daty zakupu.
 8. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
 9. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.
 10. Bilet zalaminowany jest nieważny.
 11. ZK „KM” prowadzi sprzedaż biletów okresowych przez telefon komórkowy i Internet. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu okresowego przez telefon komórkowy lub Internet przed rozpoczęciem podróży.
 12. Dopuszcza się łączenie biletów okresowych i jednorazowych.
 • W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie dwóch Gmin (w tym jednej na którą ma ważny bilet), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.
 •  W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZK „KM” (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na dwie Gminy.
 •  W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na dwie Gminy i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZK „KM” (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.

Wersja pdf do pobrania