STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Cennik biletów okresowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/VI/2019

Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie

z dnia 10 czerwce 2019 r.

 

I.      Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów miesięcznych i tygodniowych.

 

PRZEJAZD W GRANICACH JEDNEJ GMINY

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

ML1

Bilet miesięczny – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na rewersie biletu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

60,00zł

30,00zł

M1

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na rewersie biletu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

80,00zł

40,00zł

TL1

Bilet tygodniowy – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na rewersie biletu.

20,00zł

10,00zł

T1

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na rewersie biletu.

24,00zł

12,00zł


PRZEJAZD W GRANICACH DWÓCH GMIN

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

M2

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na rewersie biletu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

100,00zł

50,00zł

T2

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na rewersie biletu.

30,00zł

15,00zł


PRZEJAZD PO TERENIE DZIAŁANIA ZKKM

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

M3

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie działania ZKKM – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na rewersie biletu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

120,00zł

60,00zł

T3

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie działania ZKKM – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na rewersie biletu.

40,00zł

20,00zł

 

II.      UWAGI.

 1. Łączenie biletów miesięcznych ulgowych lub tygodniowych ulgowych w jeden bilet normalny jest zabronione.
 2. Bilet miesięczny lub tygodniowy jest ważny - pod warunkiem jego całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko) w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis).
 3. Bilet miesięczny i tygodniowy upoważnia do przewozu 1 sztuki ponadwymiarowego bagażu ręcznego, roweru, wózka, sprzętu sportowego - bez dokonania dodatkowej opłaty.
 4. Obowiązują wyłącznie bilety Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” 
  w Chrzanowie.
 5. Pasażer korzystający z biletu okresowego (tygodniowego TL1 lub miesięcznego ML1) na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii.
 6. Bilet miesięczny ważny jest od dnia obowiązywania wpisanego na rewersie biletu do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego. Daty obowiązywania biletu miesięcznego wpisuje sprzedawca w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis, datownik).
 7. Bilet tygodniowy obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na rewersie biletu. Daty i godziny obowiązywania biletu tygodniowego wpisuje sprzedawca w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis, datownik).
 8. Pasażer posiadający ważny bilet okresowy (tygodniowy lub miesięczny każdego rodzaju) jest uprawniony do przejazdów liniami WAKACYJNYMI W1 i W2.
 9. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
 10. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.
 11. Bilet zalaminowany jest nieważny.
 12. ZKKM prowadzi sprzedaż biletów okresowych przez telefon komórkowy i Internet. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu okresowego przez telefon komórkowy lub Internet przed rozpoczęciem podróży.
 13. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych zawartych na bilecie zakupionym za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej („mandat”), a ZKKM po uzyskaniu z systemu operatora biletów mobilnych (GoPay, MoBiLET) potwierdzenia poprawności biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, automatycznie anuluje wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, o czym pasażer zostanie pisemnie powiadomiony.
 14. Dopuszcza się łączenie biletów okresowych i jednorazowych:
 • W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie dwóch Gmin (w tym jednej na którą ma ważny bilet), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.
 • W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZKKM (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na dwie Gminy.
 • W przypadku, gdy Pasażer posiada bilet okresowy ważny na dwie Gminy i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZKKM (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.


     Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie